VZDELANIE

 

1940 – 1948     základná škola – Medzev

1948 – 1950     dvojročná stredoškolská nadstavbová škola v Košiciach

1950 – 1954    vyššia priemyselná škola stavebná v Košiciach

1954 – 1959     Slovenská technická univerzita v Bratislave (stavebný inžinier – špecializácia inžinierske staviteľstvo)

1980 – 1984     Vysoká škola technická v Košiciach (vedecká ašpirantúra z odboru ekológie na Baníckej fakulte)