Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/vc_row.php) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php74/bin/) in /data/b/c/bcabea92-3545-45fd-b1f2-d4f723b7a12b/rudolfschuster.sk/web/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/core/class-wpbakeryshortcode.php on line 218

Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/vc_column.php) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php74/bin/) in /data/b/c/bcabea92-3545-45fd-b1f2-d4f723b7a12b/rudolfschuster.sk/web/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/core/class-wpbakeryshortcode.php on line 218

Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/vc_separator.php) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php74/bin/) in /data/b/c/bcabea92-3545-45fd-b1f2-d4f723b7a12b/rudolfschuster.sk/web/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/core/class-wpbakeryshortcode.php on line 218

Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/vc_column_text.php) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php74/bin/) in /data/b/c/bcabea92-3545-45fd-b1f2-d4f723b7a12b/rudolfschuster.sk/web/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/core/class-wpbakeryshortcode.php on line 218

Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/vc_separator.php) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php74/bin/) in /data/b/c/bcabea92-3545-45fd-b1f2-d4f723b7a12b/rudolfschuster.sk/web/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/core/class-wpbakeryshortcode.php on line 218

PREZIDENTSKÁ KNIŽNICA

Prvý priamo zvolený prezident Slovenskej republiky – Rudolf Schuster je rodák z Košíc. V roku 2015 sa k nim zaradila aj prvá Prezidentská knižnica u nás. Súvislosť na to sa ponúkala veľmi jednoznačne:

Prezidentská knižnica  bola založená zo súkromnej knižnej a audiovizuálnej zbierky Rudolfa Schustera 18. júna 2015 v priestoroch Východoslovenskej galérie na Hlavnej 27 v Košiciach. Prezidentská knižnica je špecializovaným pracoviskom Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach.

Obr.: Exprezident Rudolf Schuster zriadil v Košiciach v roku 2015 Prezidentskú knižnicu. Na fotografii prezentuje v roku 2016 svoju 54. vydanú knihu "Hlavná"

Obr.: Exprezident Rudolf Schuster zriadil v Košiciach v roku 2015 Prezidentskú knižnicu. Na fotografii prezentuje v roku 2016 svoju 54. vydanú knihu „Hlavná“

Hlavným poslaním knižnice je zhromažďovať a širokej verejnosti sprístupňovať bohatý literárny, dokumentárny a obrazový materiál, ktorý prezident Rudolf Schuster vytvoril a nazbieral počas svojho pôsobenia, nielen ako prezident Slovenskej republiky, ale aj ako predstaviteľ štátnej správy, podpredseda Mestského Národného výboru Košice, primátor mesta Košice, predseda Východoslovenského krajského národného výboru, veľvyslanec ČSFR v Kanade, poslanec a predseda Slovenskej národnej rady.

Rozsiahle písomné, rozhlasové, filmové dokumenty, elektronické záznamy, filmy, CD a DVD nosiče, rozhlasové nahrávky, dokumenty a fotografie dávajú jasné svedectvo o jeho živote, postojoch a angažovanosti pre občanov, spoločnosť, pre celé  Slovensko. Ocenenia, vyznamenania, rady a čestné doktoráty, ktoré počas pôsobenia v spoločenskom  živote dosiahol a dostal,  jasne prezentujú, že sa  Rudolf Schuster stal počas svojho  života vysoko  hodnotenou a medzinárodne uznávanou osobnosťou.

Zriadenie inštitúcie Prezidentskej knižnice Rudolfa Schustera a prezentácia jeho činnosti umožňuje  ukázať občanom Slovenska, ale aj zahraničiu,  akou cestou a akým spôsobom by mal postupovať ten, komu občania dajú vo voľbách svoju dôveru a svoj hlas, bez ohľadu na to, v akom politickom režime spoločnosť v danom čase pôsobí.

Dokumenty z jeho oficiálnych návštev ako hlavy štátu, pracovných ciest, osobnej aktívnej účasti na najvýznamnejších svetových politických a spoločenských rokovaniach, stretnutia s najvyššími svetovými predstaviteľmi, politikmi, predstaviteľmi cirkví,  ako napríklad  USA, Ruska, Číny, Nemecka Francúzska, Brazílie, Argentíny, Kanady  a mnohých významných štátov sveta sú zdokumentované a   v elektronickej forme prístupné každému, kto o ne prejaví záujem. Všetky tieto rozsiahle písomné, rozhlasové a elektronické záznamy, dokumenty a fotografie, si môže každý návštevník alebo kolektív pozrieť, vypočuť a prečítať, podľa vlastného výberu.

Je to materiál, ktorý poslúži návštevníkovi každej vekovej kategórie, ale najmä mladšej generácii, orientovať sa v náročných podmienkach  politického života, o ktorých dnešná mladá generácia  nemá vždy dostatočné vedomosti. Zároveň to môže slúžiť ako doplnkový materiál k učebným osnovám pre žiakov základných a stredných škôl pri výchove dnes  značne  zaznávanej vlasteneckej výchovy.

Prezident Rudolf Schuster je  širokej slovenskej a medzinárodnej spoločnosti známy aj ako spisovateľ, fotograf, scenárista, režisér a cestovateľ.

Z rozhlasovej tvorby je v knižnici sústredných 25 rozhlasových záznamov, relácií o významných udalostiach, čítania z jeho kníh, vysielaní rozhlasových hier a literárno-dramatických pásiem.

Tvorivú spoluprácu so Slovenským rozhlasom začal Rudolf Schuster 24. mája 1974, keď mu z košického štúdia o 14.00 na národnom okruhu odvysielali dramatické pásmo Neznámy faktor, o protifašistickom odboji obyvateľov Slovenska nemeckej národnosti. Od roku 1974 do roku 1986 pripravil v spolupráci s literárno-dramatickou redakciou košického štúdia 17 umelecko-dokumentárnych a dramatických pásiem s prekvapujúco širokým tematickým záberom.

To isté platí aj o jeho televíznej tvorbe, počet dokumentárnych a publicistických filmov presahuje číslo štyridsať. Rozhlasové relácie boli preňho často východiskom alebo témou, aby ich neskôr spracoval aj ako televízne dokumenty a naopak, niektoré z nich sa objavili v knižnej podobe. Napríklad biografické pásma o maliarovi Jozefovi Fabinim Môj Spiš, moje Košice, o profesorovi Jánovi Kňazovickom  Nestor slovenskej chirurgie, dramatické pásmo Veľká cesta o ceste svojho otca Alojza do Brazílie a iné. Spomienky na rodný Medzev zachytil vo voľnom rozhlasovom cykle Osobnosti v rodnom kraji pod názvom Pieseň starých hámrov. V roku 1983 napísal dramatické pásmo Nevďačný richtár, ktoré bolo dobrou prípravou na dvojdielnu rozhlasovú drámu a veľký happening na Hlavnej ulici v Košiciach Johannes Bocatius o niekoľko rokov neskôr.

Adresa:

Prezidentská knižnica
Východoslovenská galéria Košice
Hlavná 27
040 01 Košice

Tel: 0905 910 448
E-mail: prezidentskakniznica@vucke.sk

Počet knižničných jednotiek: 1166

Výpožičný čas:

Pondelok: 10:00 – 17:00
Utorok: 10:00 – 17:00
Streda: 10:00 – 17:00
Štvrtok: 10:00 – 17:00
Piatok: 10:00 – 17:00

Knižnica ponúka prezenčné výpožičky kníh, pozeranie dokumentárnych filmov z ciest a súkromného života Rudolfa Schustera ako aj ukážky jeho rozhlasovej tvorby.