REKONŠTRUKCIA HISTORICKÉHO CENTRA KOŠÍC

Najvýznamnejšou osobnosťou novodobých dejín mesta je bezpochyby Rudolf Schuster. V čase, kedy bol primátorom mesta (1994 – 1999) premenil centrum Košíc zo zchátranej, ničím nepríťažlivej a osudom zabudnutej zóny na jedno z najkrajších historických centier mesta na svete. Rekonštrukciu Hlavnej ulice realizoval v rokoch 1995 – 1996.

Obrázok: Primátor Rudolf Schuster na kontrolnom dni počas rekonštrukcie Hlavnej ulice, v pozadí je Štátne divadlo

Obrázok: Primátor Rudolf Schuster na kontrolnom dni počas rekonštrukcie Hlavnej ulice, v pozadí je Štátne divadlo

V rámci komplexnej obnovy historického centra Košíc dal vymeniť zastarané, takmer storočné inžinierske siete za nové. Ako uvádza vo svojej knihe Hlavná „Pri výmene plynových, či vodovodných rúr sme používali najmodernejšie technické metódy a materiály, v mnohých prípadoch so storočnou životnosťou. No aj ostatné siete, napríklad silnoprúdové či slaboprúdové rozvody boli rovnako montované najmodernejšou metódou, z najkvalitnejších materiálov aké boli vo svete dostupné. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje rekonštrukcia starej storočnej kanalizácie. Ak by sme realizovali jej výmenu za novú tradičným spôsobom, t.j. voľným výkopom po oboch stranách Hlavnej ulice, za nepretržitého odčerpávania splaškov spodnej vody počas výmeny, určite by došlo k deštrukcii pivníc a sadaniu mnohých budov pod vplyvom dočasného zníženia hladiny podzemnej vody. Aby sme tomu zabránili, využili sme najmodernejšiu metódu rekonštrukcie, aká je známa vo svete. Po vyčistení starej kanalizácie sme do nej vtiahli modernú, v podobe tzv. „nekonečného rukáva” bez toho, aby sme museli rozobrať Hlavnú ulicu. Mnohí Košičania ani nevedeli, kedy sme do starej kanalizácie vložili novú, modernú.”

Primátor Rudolf Schuster na kontrolnom dni počas rekonštrukcie Hlavnej ulice

Obr.: Primátor Rudolf Schuster na kontrolnom dni počas rekonštrukcie Hlavnej ulice

V celom centre dal Schuster vymeniť aj dlažbu. “Najväčšie problémy vznikli pri kladení dlažby, keď sme museli požiadať obchodníkov, aby na dva dni zatvorili svoje obchody, aby čerstvo položená dlažba mohla stvrdnúť a vyschnúť. Nie všetci to pochopili a vznikali rôzne ťažkosti. Ale po dokončení rekonštrukcie celej Hlavnej ulice sa nenašiel ani jeden podnikateľ, ktorí by neprivítal príchod nielen Košičanov, ale hlavne turistov do centra mesta s oveľa väčšou intenzitou ako kedykoľvek predtým.”

Rudolf Schuster pripravoval prvú návštevu hlavy rímskokatolíckej cirkvi – pápeža Jána Pavla II. už ihneď po revolúcii v roku 1990, spolu s vtedajším predsedom vlády Milanom Čičom. Ako o tom hovorí sám Schuster: „Mali sme to o to ťažšie, že sme obaja boli bývalí komunisti, čo mnohí neradi akceptovali…” Skúsenosti, ktoré získal z tejto historickej udalosti využil neskôr aj v Košiciach.

Aj keď mala rekonštrukcia Hlavnej ulice extrémne široký záber, Rudolf Schuster stihol dokončiť jej prvú fázu ešte pred príchodom Svätého Otca do Košíc. Dokázal zaktivovať a skoordinovať všetkých zainteresovaných tak, aby bolo všetko hotové načas. Ešte deň pred príchodom pápeža poľskí reštaurátori pripevňovali posledné kusy pozlátených ornamentov na kopule veže Dómu sv. Alžbety, ktoré dal primátor Schuster zreštaurovať.

V nedeľu, 2. júla 1995 o 9:07 ráno pristálo na košickom letisku lietadlo s pápežom Jánom Pavlom II.  a jeho doprovodom. Návšteva prebehla veľmi dôstojne a podľa plánu. Pápež absolvoval v meste tradičnú jazdu v papamobile medzi zhromaždenými veriacimi a zúčastnil sa obvyklých ceremónií prislúchajúcich k hlave rímskokatolíckej cirkvi.

Počas rekonštrukčných prác boli odkryté aj pozostatky stredovekej Dolnej brány, ktorá bola súčasťou starobylého mestského opevnenia. Vznik košických mestských hradieb je datovaný do 13. storočia. Košice boli významnou vojenskou pevnosťou Habsburskej monarchie až do konca 18. storočia. Na mieste objavu hradieb vzniklo Archeologické múzeum, ktoré vznik a postupné rozširovanie opevnenia mesta dokumentuje. 

 

NÁVŠTEVA PÁPEŽA JÁNA PAVLA II.

Aj keď mala rekonštrukcia Hlavnej ulice extrémne široký záber, Rudolf Schuster stihol dokončiť jej prvú fázu ešte pred príchodom Svätého Otca do Košíc. Dokázal zaktivovať a skoordinovať všetkých zainteresovaných tak, aby bolo všetko hotové načas. Ešte deň pred príchodom pápeža poľskí reštaurátori pripevňovali posledné kusy pozlátených ornamentov na kopule veže Dómu sv. Alžbety, ktoré dal primátor Schuster zreštaurovať.

Obr.: Rudolf Schuster ako predseda Slovenskej národnej rady víta pápeža rímskokatolíckej cirkvi Jána Pavla II. na jeho oficiálnej návšteve Slovenska

Obr.: Rudolf Schuster ako predseda Slovenskej národnej rady víta pápeža rímskokatolíckej cirkvi Jána Pavla II. na jeho oficiálnej návšteve Slovenska

V nedeľu, 2. júla 1995 o 9:07 ráno pristálo na košickom letisku lietadlo s pápežom Jánom Pavlom II.  a jeho doprovodom. Návšteva prebehla veľmi dôstojne a podľa plánu. Pápež absolvoval v meste tradičnú jazdu v papamobile medzi zhromaždenými veriacimi a zúčastnil sa obvyklých ceremónií prislúchajúcich k hlave rímskokatolíckej cirkvi.

 

SÚKROMNÉ FILMOVÉ MÚZEUM

Medzi koníčky Rudolfa Schustera patrí cestovanie a filmová tvorba. Prejsť na sekciu DOBRODRUH.

Vo svojom rodnom Medzeve si v novembri 2001 zriadil malé súkromné filmové múzeum.

Obr.: Exprezident Rudolf Schuster zriadil vo svojom rodisku súkromné filmové múzeum

Obr.: Exprezident Rudolf Schuster zriadil vo svojom rodisku súkromné filmové múzeum