PRACOVNÝ ŽIVOT

1960 – 1960     Krajský poľnohospodársky projektový ústav, Bratislava, projektant

1960 – 1962     Slovenská akadémia vied, Ústav hydrológie a hydrauliky, Bratislava, asistent

1962 – 1970     Východoslovenské železiarne Košice

– referent pre investičnú výstavbu,

– neskôr vedúci investičného oddelenia

– neskôr vedúci sekretariátu

1971 – 1974     Východoslovenské železiarne Košice, technický asistent podnikového riaditeľa

1974 – 1979     Národný výbor mesta Košice, podpredseda pre služby

1979 – 1983     Národný výbor mesta Košice, prvý podpredseda pre ekonomiku

1983 – 1986     primátor mesta Košice

1986 – 1989     predseda Východoslovenského krajského národného výboru, Košice

1989 – 2004     rôzne funkcie vo výkone správy krajiny a mesta.

Pre podrobnosti pozri POLITIK

 

ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH ORGANIZÁCIACH

Člen Asociácie organizácii spisovateľov Slovenska

Člen Klubu spisovateľov literatúry faktu

Člen Spolku slovenských spisovateľov

Čestný člen Slovenskej komory stavebných inžinierov