POLITIK

1983 – 1986     primátor mesta Košice

1986 – 1988     predseda Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach

1989 – 1990     predseda Slovenskej národnej rady (30.11.1989 – 30.6.1990)

1990 – 1992     veľvyslanec ČSFR v Kanade

1993 – 1994     Ministerstvo zahraničných vecí SR

1994 – 1999     primátor mesta Košice ( xxx – 15.6.1999)

1998 – 1999     poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (od októbra 1998)

1998 – 1999     člen Výboru pre kultúru a média (6.11.1998 – 16.3.1999)

1999 – 1999     člen Výboru pre ľudské práva a národnosti (16.3.1999 – 25.5.1999)

1999 – 1999     člen Zvláštneho kontrolného výboru NR SR pre kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby

1999 – 2004     prezident Slovenskej republiky (15.6.1999 – 15.6.2004), v poradí 2. prezident, 1. prezident volený priamou voľbou občanmi

Obr.: Rudolf Schuster s americkým prezidentom Billom Clintonom

Obr.: Rudolf Schuster s americkým prezidentom Billom Clintonom


 

PRIMÁTOR 1983 – 1986

Počas pôsobenia na magistráte sa aj napriek totalitnému režimu usiloval urobiť pre Košice niečo prospešné. Na vlastnú päsť napríklad realizoval merania kvality vzduchu a snažil sa zistiť príčinu toho, prečo majú Košice z celého Československa najviac znečistené ovzdušie. Bol to práve Schuster, kto neskôr inicioval zatvorenie Východoslovenských magnezitových závodov. Za svoju horlivú iniciatívu sa dostal do nepriazne komunistických pohlavárov, no našťastie sa tak stalo až tesne pred pádom režimu a tak ho komunisti „nestihli” potrestať.

Obr.: Rudolf Schuster, primátor mesta Košice

Obr.: Rudolf Schuster, primátor mesta Košice

V časoch totalitného režimu (v roku 1980) nadviazal prvý partnerský vzťah mesta Košice s vtedajším západonemeckým mestom Wuppertal, čo bolo v časoch železnej opony takmer nemožné.

PRIMÁTOR 1994 – 1999

Po časoch kedy v krajine vládli komunisti sa znova začalo voliť a Rudolf Schuster sa stal primátorom mesta, už po druhý krát vo svojej kariére, a tentokrát ako ľuďmi zvolený primátor. Od roku 1998 popri výkone primátorskej funkcie v Košiciach zastával aj post poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. V roku 1998 ho ľudia zvolili za primátora znova, no zároveň bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky a tak sa k 15. júnu 1999 funkcie primátora vzdal.

Prijal a presadil koncepciu osláv Dňa mesta (pri príležitosti výročia založenia mesta), ktoré od roku 1995 slávia Košice ako prvé mesto na Slovensku.

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Stal sa v poradí druhým prezidentom novovzniknutej Slovenskej republiky a zároveň prvým prezidentom voleným priamou voľbou (občanmi). Prezidentom bol až do roku 2004.

Obr.: Rudolf Schuster, prvý prezident Slovenskej repulbiky volený priamo občanmi

Obr.: Rudolf Schuster, prvý prezident Slovenskej repulbiky volený priamo občanmi

Rudolf Schuster po vzniku Slovenskej republiky inicioval priamu voľbu prezidenta a neskôr (v roku 1999) prezidentské voľby vyhral a stal sa prvým priamo voleným prezidentom.

Obr.: Prezident Rudolf Schuster na stretnutí s prezidentom USA, Georgom Bushom v Bielom dome

Obr.: Prezident Rudolf Schuster na stretnutí s prezidentom USA, Georgom Bushom v Bielom dome

POLITICKÁ PRÍSLUŠNOSŤ

1964 – 1990 Komunistická strana  Slovenska
1990 – 1997 bez politickej príslušnosti
1998 – 1999 Strana občianskeho porozumenia (SOP)
– zakladajúci člen a predseda SOP (od 5. apríla 1998)
– jún 1999 pozastavenie členstva v SOP a vzdanie sa funkcie predsedu SOP a primátora mesta Košice v súvislosti s nástupom do funkcie prezidenta SR.